Adjudication: location des locaux communaux

Adjudication: location des locaux communaux - 2431004571 A -=-=-=-

Adjudication: location des locaux communaux
Appel d'offre  APC de Tlemcen wilaya de Tlemcen Dztenders
نشرت من طرف:
APC de Tlemcen wilaya de Tlemcen

المحدد: 388629 - 40455 منتهي الصلاحية
النوع: مزايدة
منطقة: تلمسان
تاريخ النشر: 15/04/2024
الموعد النهائي: 05/05/2024 (*)
(*) يتم احتساب تواريخ انتهاء الصلاحية للتوضيح فقط, من تاريخ النشر الأول في الصحافة. يرجى تأكيد هذه التواريخ مع المعلن.
Dztenders jeunealgerien.jpg Appel d'offre APC de Tlemcen wilaya de Tlemcen Adjudication: location des locaux communaux
15/04/2024
Dztenders eldjoumhouria.jpg Appel d'offre APC de Tlemcen wilaya de Tlemcen Adjudication: location des locaux communaux
17/04/2024
Dztenders chevron right
Dztenders chevron left